საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

ჩვენი გუნდი

სახელი გვარი თანამდებობა
ლაშა ძაძამია დამფუძნებელი, სერტიფიცირებული აუდიტორი
ირაკლი გოგოლიშვილი დამფუძნებელი, სერტიფიცირებული აუდიტორი
გიორგი ცენტერაძე შპს „სტორნო აუდიტის“ დირექტორი
სალომე კიკვაძე შპს საფინანსო სკოლის მენეჯერი
ნინო ძაძამია ოფის მენეჯერი
რუსუდან შეწირული სერტიფიცირებული აუდიტორი
დავით ართმელაძე შიდა აუდიტი
გიორგი დათუაშვილი მთავარი სპეციალისტი
ნინო ნიკოლაიშვილი მთავარი სპეციალისტი
რევაზ კვაჭაძე მთავარი სპეციალისტი
სოფიო ჟღენტი მთავარი სპეციალისტი
შორენა კონცელიძე მთავარი სპეციალისტი
ეკატერინე ჩიკვაიძე სპეციალისტი
ირაკლი გოგეშვილი სპეციალისტი
ირმა თედორაძე სპეციალისტი
ნატო პავლიაშვილი სპეციალისტი
ნიკა რუსია სპეციალისტი
რამაზ მესხიძე სპეციალისტი
გოჩა ქათამაძე სპეციალისტი
რუსლან ბაგრატიონი სპეციალისტი
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge