ბუღალტერთა მომზადების ექვს თვიანი პროგრამა

დაბეჭდვაპროგრამა გათვალისწინებულია საშუალო განათლები სმქონე პირთათვის და  მათთვის, ვისაც სურს  მეორე სპეციალობის მიღება.

შეისწავლება შემდეგი დისციპლინები :

1. ბიზნეს სამართალი – 10 სთ

2. ფინანსური აღრიცხვა – 52 სთ

3. საგადასახადო საქმე – 20 სთ

4.  პროგრამა ორისი – 18 სთ

5. საწარმოო პრაქტიკა – 50 სთ

სასწავლო დატვირთვა კვირაში: 3 დღე  

სასწავლო დატვირთვა დღეში: 2 საათი

სასწვლო კურსის ხანგრძლივობა6 თვე

სწავლის ფორმა :  საღამოს დასწრებული

კურსის 
საფასური: ყოველთვიური გადახდით 250 ლარი თვეში

 

ტესტირების შედეგად სტუდენტებს გადაეცემათ A, B, C, D, E კატეგორიის სერტიფიკატები. სტუდენტები რომლებიც მიიღებენ A კატეგორიას დასაქმდებიან შპს ,,სტორნო აუდიტში“

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით  მობ: 557 54 54 54 ; ტელ: 0422 27 88 99