საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

ბუღალტერთა მომზადების სამთვიანი პროგრამა

დაბეჭდვაპროგრამა გათვალისწინებულია უმაღლესი განათლების მქონე და საფინანსო სფეროში მომუშავე პირთათვის

  შეისწავლება შემდეგი დისციპლინები:

1. ბიზნესის სამართალი-10 საათი;

2. ფინანსური აღრიცხვა - 52 საათი

3. საგადასახადო დაბეგვრა - 20 საათი

4. პროგრამა ორისი - 18 საათი

სასწავლო დატვირთვა კვირაში: 3 დღე  

სასწავლო დატვირთვა დღეში: 2 საათი

სასწვლო კურსის ხანგრძლივობა3 თვე

კურსის საფასური: ყოველთვიური გადახდით 250 ლარი თვეში

ტესტირების შედეგად სტუდენტებს გადაეცემათ A, B, C, D, E კატეგორიის სერტიფიკატები. სტუდენტები რომლებიც მიიღებენ A კატეგორიას დასაქმდებიან შპს ,,სტორნო აუდიტში“

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით  მობ: 557 54 54 54  ; ტელ:0422 27 88 99 

ბუღალტერთა მომზადების ექვს თვიანი პროგრამა

დაბეჭდვაპროგრამა გათვალისწინებულია საშუალო განათლები სმქონე პირთათვის და  მათთვის, ვისაც სურს  მეორე სპეციალობის მიღება.

შეისწავლება შემდეგი დისციპლინები :

1. ბიზნეს სამართალი – 10 სთ

2. ფინანსური აღრიცხვა – 52 სთ

3. საგადასახადო საქმე – 20 სთ

4.  პროგრამა ორისი – 18 სთ

5. საწარმოო პრაქტიკა – 50 სთ

სასწავლო დატვირთვა კვირაში: 3 დღე  

სასწავლო დატვირთვა დღეში: 2 საათი

სასწვლო კურსის ხანგრძლივობა6 თვე

სწავლის ფორმა :  საღამოს დასწრებული

კურსის 
საფასური: ყოველთვიური გადახდით 250 ლარი თვეში

 

ტესტირების შედეგად სტუდენტებს გადაეცემათ A, B, C, D, E კატეგორიის სერტიფიკატები. სტუდენტები რომლებიც მიიღებენ A კატეგორიას დასაქმდებიან შპს ,,სტორნო აუდიტში“

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით  მობ: 557 54 54 54 ; ტელ: 0422 27 88 99 

Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge