საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

იურიდიული მომსახურება

დაბეჭდვა
შექმნილია პარასკევი, 21 ივნისი 2013
1.კომპანიების რეგისტრაცია და დაფუძნება
კომპანიების  დაფუძნება და რეგისტრაცია.

2.საქმისწარმოების სრულყოფა
 კომპანიებს ვთავაზობთ პროფესიონალი პრაქტიკოს-იურისტის მომსახურებას, რომელიც გაგიწევთ კონსულტაციებს იურიდიულ საკითხებზე,  მოგიწესრიგებთ საქმისწარმოებას, კერძოდ: გააფორმებს ხელშეკრულებებს დამკვეთებთან, მყიდველებთან, ექსპორტიორებთან, იმპორტიორებთან, დასაქმებულებთან და საქმიან პარტნიორებთან.  შექმნის პერსონალის მართვისა და აღრიცხვის ეფექტურ სისტემას, მოამზადებს საქმიან წერილებს, ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტებს,  კრების ოქმებსა და სხვა დოკუმენტაციას, შექმნის შემოსული და გასული დოკუმენტების აღრიცხვის სისტემას.

3. საგადასახადო და საბაჟო ორგანოებთან დავებში ჩართულ პირთა 
ინტერესების დაცვა  
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge