პრაის ლისტი

ფასები მოცემულია დღგ–ის ჩათვლით აშშ დოლარში (USD)

(ანგარიშსწორება ლარში მიმდინარე დღის ეროვნული ბანკის კურსით)

პროდუქტის დასახელება

პროდუქტის
კოდი

მომხმარებლის
რაოდენობა

ერთვალუტიანო

მრავალვალუტიანი

ორის-ბუღალტერია
საფინანსო და სამეურნეო
საქმიანობის აღრიცხვის სისტემა

A01S

1

360

A05S

5

960

A10S

10

1560

A01M

1

600

A05M

5

1440

A10M

10

2340

განახლება

****/U

ლიცენზიის ღირებულების 20%

მრავალვალუტიანზე გადაცვლა

****/M

ფასთა შორისსხვაობა

ფასები შეიცავს მომსახურების ყველა ტიპს.

მომსახურება:

– კონსულტაციები შპს "სტორნო პლიუსი"–ს ოფისში
– ერთი წლის განმავლობაში განახლებული ვერსიების გადაცემა
– განახლებული ვერსიების მიღება ინტერნეტის საშუალებით
– სატელეფონო კონსულტაციები