საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

05 ივლისი 2013

გიორგი დათუაშვილი

რეზიუმი CV

გიორგი დათუაშვილი

ბათუმი, თამარის დასახლება  სახლი 5 ბ 10 
მობ:  +995 568 000 134
ეროვნება:  ქართველი
დაბადების თარიღი ადგილი : 1987  წლის 30ნოემბერი, ქ.ბათუმი
ოჯახური მდგომარეობადასაოჯახებელი
განათლება:  

ინსტიტუტი ბათუმის სახელწიფო საზღვაო აკადემია
თარიღი 2005-2009
ფაკულტეტი საზღვაო საინჟინრო

სასწავლო ცენტრი საფინანსო სკოლა
თარიღი 01.02.2010-01.08.2010
ფაკულტეტი ბუღალტრის შემსწავლელი კურსები

კომპიუტერული პროგრამები : Microsoft Office
საბუღალტრო პროგრამა  _ ორისი ბუღალტერია
საბუღალტრო პროგრამა - ჯეო მეგასოფტი 
ენები: ქართული - მშობლიური
რუსული - კარგად
ინგლისური -საშუალოდ
მუშაობის სტაჟი და გამოცდილება:

თარიღი 2011.06.10 დღემდე
ორგანიზაცია შპს სტორნო აუდიტი
თანამდებობა  სპეციალისტი 

             

Читать далее

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
კარი I ზოგადი დებულებანი
თავი I საქართველოს საგადასახადო სისტემა
Читать далее

გადასახადების ადმინისტრირების

28.12.2012 წ. მდგომარეობით
Читать далее
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge