საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

საბუღალტრო პროგრამები

დაბეჭდვა
შეისწავლება საბუღალტრო პროგრამა ,,ორისი" 
სწავლის ხანგრძლივობა  - 2 კვირა
კურსის ღირებულება  -250 ლარი
სწავლება მიმდინარეობს როგორც ჯგუფურად ასევე ინდივიდუალურად
სწავლის დამთავრებისას გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge