საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

საოფისე პროგრამები

დაბეჭდვა


შეისწავლება საოფისე პროგრამები
  1. Windows
  2. Microsoft Word
  3. Microsoft Excel
  4. Microsoft PowerPoint
  5. internet 
 სწავლება მიმდინარეობს როგორც ჯგუფურად ასევე ინდივიდუალურად.
სწავლის ხანგრძლივობა - 1 თვე
კურსის ღირებულება - 250 ლარი
სწავლის დამთავრებისას გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge