საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

დაბეჭდვა
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
კარი I ზოგადი დებულებანი
თავი I საქართველოს საგადასახადო სისტემა
Download this file (kodeqsi.pdf)გადმოწერა საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 2400 Kb
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge