საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

ბუღალთერთა მომზადების ერთწლიანი კურსი

დაბეჭდვა

 • დღე


  სათი


  აუდ.


  მოდულის დასახელება


  პედაგოგის სახელი,გვარი

  ორშაბათი

  9.00

   

  სამართლის საფუძვლები

  ირმა სეფერთელაძე

  10.00

   

   

   

   

  11.00

   

   

   

   

  12.00

   

   

   

   

  13.00

   

   

   


 • დღე


  სათი


  აუდ.


  მოდულის დასახელება


  პედაგოგის სახელი,გვარი

  სამშაბათი

  9.00

   

  სამართლის საფუძვლები

  ირმა სეფერთელაძე

  10.00

   

   

   

   

  11.00

   

   

   

   

  12.00

   

   

   

   

  13.00

   

   

   

   

 • დღე


  სათი


  აუდ.


  მოდულის დასახელება


  პედაგოგის სახელი,გვარი

  ოთხშაბათი

  9.00

   

  სამართლის საფუძვლები

  ირმა სეფერთელაძე

  10.00

   

   

   

   

  11.00

   

   

   

   

  12.00

   

   

   

   

  13.00

   

   

   

   

 • დღე


  სათი


  აუდ.


  მოდულის დასახელება


  პედაგოგის სახელი,გვარი

  ხუთშაბათი

  9.00

   

  სამართლის საფუძვლები

  ირმა სეფერთელაძე

  10.00

   

   

   

   

  11.00

   

   

   

   

  12.00

   

   

   

   

  13.00

   

   

   

   

 • დღე


  სათი


  აუდ.


  მოდულის დასახელება


  პედაგოგის სახელი,გვარი

  პარასკები

  9.00

   

  სამართლის საფუძვლები

  ირმა სეფერთელაძე

  10.00

   

   

   

   

  11.00

   

   

   

   

  12.00

   

   

   

   

  13.00

   

   

   

   
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge