საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

ექსთვიანი სასწავლო კურსი

დაბეჭდვა

სპეციალობა საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე

სასწავლო კურსი გათვალისწინებულია საშუალო განათლების მქონე პირთათვის და  მათთვის, ვისაც სურს  მეორე სპეციალობის მიღება.


შეისწავლება
შემდეგი დისციპლინები:

1. ბიზნეს სამართალი – 10 სთ

2. ფინანსური აღრიცხვა – 52 სთ

3. საგადასახადო საქმე – 20 სთ

4.  საბუღალტრო პროგრამა „ორისი“ – 18 სთ

5. საწარმოო პრაქტიკა – 50 სთ

სწავლების ხანრგძლივობა: 6 თვე

სწავლების ფორმა: დღის დასწრებული

კურსის ღირებულება:  ერთი თვე 250 ლარი

საბოლოო ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში გაიცემა პროფესიული მომზადების სერთიფიკატი შესაბამისი სპეციალობის აღნიშვნით

განაცხადის ფორმა

შეავსეთ განაცხადის ფორმა და გადმოგვიგზავნეთ მისამართზე JLIB_HTML_CLOAKING

Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge