საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

სამთვიანი სასწავლო კურსი

დაბეჭდვა

 სამთვიანი სასწავლო კურსი

სასწავლო კურსი გათვალისწინებულია უმაღლესი განათლების მქონე და საფინასო სფეროში მომუშავე პირთათვის.

 

შეისწავლება შემდეგი დისციპლინები:

1. ბიზნეს სამართალი – 10 სთ

2. საგადასახადო საქმე – 20 სთ

3. ბიზნეს სამართალი – 10 სთ

სწავლების ხანრგძლივობა: 3 თვე

სწავლების ფორმა: საღამოს დასწრებული

კურსის ღირებულება: ერთი თვე 250 ლარი

 

საბოლოო ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში გაიცემა პროფესიული მომზადების სერთიფიკატი შესაბამისი სპეციალობის აღნიშვნით

განაცხადის ფორმა

შეავსეთ განაცხადის ფორმა და გადმოგვიგზავნეთ მისამართზე JLIB_HTML_CLOAKING

 

Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge