საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა
კანდიდატის განაცხადის ფორმა
პოზიცია
განაცხადი პოზიციაზე
Please let us know your name.
სასურველი ანაზღაურება
Invalid Input
პირადი ინფორმაცია
სახელი (*)
Invalid Input
გვარი (*)
Invalid Input
პირადი ნომერი (ID) (*)
Invalid Input
დაბადების თარიღი (*)
Invalid Input
დაბადების ადგილი (*)
Invalid Input
ფაქტიური მისამართი (*)
Invalid Input
იურიდიული მისამართი (*)
Invalid Input
მობილური (*)
Invalid Input
სახლის ნომერი
Invalid Input
ელ.ფოსტა (*)
Invalid Input
 
სამუშაო გამოცდილება N1
ორგანიზაციის დასახელება
Invalid Input
პერიოდი დასაწყისი/დასასრული
Invalid Input
2010/2013
დაკავებული თანამდებობა
Invalid Input
ძირითადი მოვალეობები
Invalid Input
სამუშაო გამოცდილება N2
ორგანიზაციის დასახელება
Invalid Input
პერიოდი დასაწყისი/დასასრული
Invalid Input
2010/2013
დაკავებული თანამდებობა
Invalid Input
ძირითადი მოვალეობები
Invalid Input
სამუშაო გამოცდილება N3
ორგანიზაციის დასახელება
Invalid Input
პერიოდი დასაწყისი/დასასრული
Invalid Input
2010/2013
დაკავებული თანამდებობა
Invalid Input
ძირითადი მოვალეობები
Invalid Input
განათლება N1
უმაღლესი სასწავლებელი
Invalid Input
პერიოდი დასაწყისი/დასასრული
Invalid Input
2010/2013
სპეციალობა
Invalid Input
მიღებული ხარისხი
Invalid Input
განათლება N2
უმაღლესი სასწავლებელი
Invalid Input
პერიოდი დასაწყისი/დასასრული
Invalid Input
2010/2013
სპეციალობა
Invalid Input
მიღებული ხარისხი
Invalid Input
განათლება N3
უმაღლესი სასწავლებელი
Invalid Input
პერიოდი დასაწყისი/დასასრული
Invalid Input
2010/2013
სპეციალობა
Invalid Input
მიღებული ხარისხი
Invalid Input
საკვალიფიკაციო პროგრამები/ ტრენინგები N1
პერიოდი დასაწყისი/დასასრული
Invalid Input
2010/2013
Invalid Input
ტრენინგის დასახელება
Invalid Input
ენების ცოდნა
ინგლისური
Invalid Input
რუსული
Invalid Input
სხვა ენა
Invalid Input
Invalid Input
დამატებითი ინფორმაცია
Invalid Input
1.რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი სამსახურის ძებნისას?
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge