საბუღალტრო და აუდიტორიული მომსახურება
სასწავლო ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ორისის რეალიზაცია და დანერგვა

ხელშეკრულების ფორმები

დაბეჭდვა
ხელშეკრულების ფორმები
Download this file (avtomobilis ijaris xelSekruleba.doc)გადმოწერა ავტომობილის იჯარის ხელშეკრულება 51 Kb
Download this file (ავტომობილის ნასყიდობის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა ავტომობილის ნასყიდობის ხელშეკრულება 46 Kb
Download this file (გაცვლის ხელშეკრულება 1.doc)გადმოწერა გაცვლის ხელშეკრულება 1 47 Kb
Download this file (გაცვლის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა გაცვლის ხელშეკრულება 43 Kb
Download this file (დავალების ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა დავალების ხელშეკრულება 44 Kb
Download this file (თავდებობის ხელშეკრულება 1.doc)გადმოწერა თავდებობის ხელშეკრულება 1 40 Kb
Download this file (თავდებობის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა თავდებობის ხელშეკრულება 41 Kb
Download this file (თხოვების  ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა თხოვების ხელშეკრულება 39 Kb
Download this file (იპოთეკის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა იპოთეკის ხელშეკრულება 47 Kb
Download this file (იჯარის ხელშეკრულება 1.doc)გადმოწერა იჯარის ხელშეკრულება 1 60 Kb
Download this file (იჯარის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა იჯარის ხელშეკრულება 55 Kb
Download this file (ლიზინგის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა ლიზინგის ხელშეკრულება 46 Kb
Download this file (მიბარების ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა მიბარების ხელშეკრულება 43 Kb
Download this file (მოძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა მოძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება 57 Kb
Download this file (ნარდობის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა ნარდობის ხელშეკრულება 45 Kb
Download this file (ნასყიდობის ხელშეკრულება საცხოვრებელ ბინაზე.doc)გადმოწერა ნასყიდობის ხელშეკრულება საცხოვრებელ ბინაზე 116 Kb
Download this file (ნასყიდობის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა ნასყიდობის ხელშეკრულება 49 Kb
Download this file (საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება 48 Kb
Download this file (სესხის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა სესხის ხელშეკრულება 43 Kb
Download this file (სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულება 44 Kb
Download this file (ტვირთის გადაზიდვის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა ტვირთის გადაზიდვის ხელშეკრულება 48 Kb
Download this file (უსასყიდლო უზურფრუქტის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა უსასყიდლო უზურფრუქტის ხელშეკრულება 45 Kb
Download this file (უძრავი ნივთის თხოვების ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა უძრავი ნივთის თხოვების ხელშეკრულება 44 Kb
Download this file (უძრავი ნივთის ნასყიდობის  ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა უძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება 45 Kb
Download this file (უძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება1.doc)გადმოწერა უძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება1 48 Kb
Download this file (უძრავი ნივთის ჩუქების ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა უძრავი ნივთის ჩუქების ხელშეკრულება 45 Kb
Download this file (ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება 54 Kb
Download this file (ქირავნობის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა ქირავნობის ხელშეკრულება 45 Kb
Download this file (ქონებრივი დაზღვევის ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა ქონებრივი დაზღვევის ხელშეკრულება 51 Kb
Download this file (შეთანხმება ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზე.doc)გადმოწერა შეთანხმება ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზე 35 Kb
Download this file (შეთანხმება ხელშეკრულების ცვლილებაზე და მასში დამატებების შეტანაზე.doc)გადმოწერა შეთანხმება ხელშეკრულების ცვლილებაზე და მასში დამატებების შეტანაზე 38 Kb
Download this file (შრომითი ხელშეკრულება 1.doc)გადმოწერა შრომითი ხელშეკრულება 1 40 Kb
Download this file (შრომითი ხელშეკრულება 2.doc)გადმოწერა შრომითი ხელშეკრულება 2 46 Kb
Download this file (ჩუქების ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა ჩუქების ხელშეკრულება 42 Kb
Download this file (წერილი ოფერტის შესახებ.doc)გადმოწერა წერილი ოფერტის შესახებ 27 Kb
Download this file (წინასწარი ხელშეკრულება.doc)გადმოწერა წინასწარი ხელშეკრულება 41 Kb
Download this file (ხელშეკრულება იურიდიულ მომსახურებაზე.doc)გადმოწერა ხელშეკრულება იურიდიულ მომსახურებაზე 45 Kb
Copyright 2013 Created By Comp-Master.ge